Ocelová lana

LANA VAMBERK s.r.o. vyrábí a dodává ocelová a nerezová lana, která nacházejí své uplatnění v mnoha průmyslových odvětvích.

Výrobní sortiment společnosti se skládá z ocelových lan uvedených konstrukcí:

vyráběných především dle evropské normy ČSN EN 12385. Dle požadavku zákazníka jsme schopni vyrobit také lana, která nejsou v uvedené normě popsána, ale vycházejí z našich výrobních zkušeností a jsou zahrnuta v podnikové normě PN 95-02.

Vyráběná lana jsou mazaná. V případě požadavku na suché lano je nutno tuto skutečnost uvést v objednávce. Standardně je používán drát v pevnosti 1770 MPa, ale můžeme zajistit vstupní materiál i v dalších pevnostech.

Na objednávce proto uvádějte

požadovaný termín dodávky a označení lana viz. příklad: lano  8,0 ČSN EN 12385-4 6x19M-IWRC 1770 B sZ

KDE:

 • ∅ 8,0 – průměr lana
 • ČSN EN 12385–4 označení normy – ocelové lano pro všeobecné zdvihací účely (tabulka č. 1)
 • 6x19M – konstrukce lana – šestipramenné lano křížové (tabulka č. 2)
 • IWRC – konstrukce duše – drátěná duše (tabulka č. 3)
 • 1770 – třída pevnosti lana – 1770 Mpa
 • B – povrch drátu – zinkované (tabulka č. 4)
 • sZ – typ a směr vinutí – křížové, pravé (tabulka č. 5)
 • neumrtvené – způsob odstranění vnitřního pnutí (kap. č. 5.2 PN 01-03)
 • na bubnech – způsob balení
 • suché – způsob mazání (kap. č.  5.3 PN 01-03)
 • Označení – Určení normy
 • ČSN EN 12385-4+A1 – Pramenná lana pro všeobecné zdvihací účely
 • ČSN EN 12385-5 – Pramenná lana pro výtahy
 • ČSN EN 12385-8 – Pramenná tažná a nosná lana pro instalace lanovek navržených pro dopravu osob

V případě, že lano bude objednáno dle zrušené normy, bude pracovníky obchodního úseku firmy LANA VAMBERK s.r.o. převedeno na základě výše uvedených kritérií

Tabulka č. 1 – označení normy

Označení                       Určení normy

 • ČSN EN 12385 – 4     Pramenná lana pro všeobecné zdvihací účely
 • ČSN EN 12385 – 5     Pramenná lana pro výtahy
 • ČSN EN 12385 – 8     Pramenná tažná a nosná lana pro instalace lanovek navržených pro dopravu osob

Tabulka č. 2 – konstrukce lana

Symbol – Typ konstrukce

 • (bez symbolu) – Jednovrstvé vinutí
 • S – Souběžné vinutí SEAL
 • W – Warrington
 • F – Filler
 • M – Křížové vinutí
 • N – Smíšené vinutí

Tabulka č. 3 – konstrukce duše

Označení – Konstrukce duše

 • FC – Duše z vláken
 • IWRC – Duše z drátů
 • WSC – Duše z drátěného pramene
 • WC – Duše z ocele

Tabulka č. 4 – povrchová úprava drátů

Označení – Úprava

 • U – Bez povlaku (holý)
 • A – silně pozinkovaný
 • B – pozinkovaný

Tabulka č.5 – typ a směr vinutí

Označení – Způsob vinutí* – Smysl vinutí

 • sZ – křížové (protisměrné) – pravé
 • zS – křížové (protisměrné) – levé
 • zZ – stejnosměrné – pravé
 • sS – stejnosměrné – levé
 • aZ – střídavé – pravé
 • aS – střídavé – levé

* první písmeno křížových a stejnosměrných vinutí označuje směr drátů v prameni a druhé písmeno označuje směr pramenu v laně. Druhé písmeno střídavých typů označuje směr pramenů v laně.

V případě, že lano bude objednáno podle zrušené normy, bude pracovníky obchodního úseku firmy LANA převedeno podle výše uvedených kritérií.

Lana jsou vyráběna v tolerancích:

 • ∅ lana – dle požadavku příslušné normy
 • hmotnost lana – ± 5 %
 • délka lana:
  do 400 m včetně 0% až + 5%
  více než 400 do 1000 m včetně 0 m až + 20 m
  více než 1000 m 0% až + 2 %

Dle normy je nyní uváděna minimální síla při přetržení, která vyjádřena v kN musí být vypočtena dle následujícího vzorce:

Fmin = (K1d2Rr) / 1000

kde
d je jmenovitý průměr lana v mm

Rr je třída pevnosti lana v N/mm2

K1 je empirický koeficient pro minimální sílu při přetržení pro uvedenou třídu lana. Je uveden u každé konstrukce pro duši jak vláknitou, tak ocelovou.

Jmenovitá délková hmotnost vyjádřená v kg/100m, se vypočte následovně

M=W1d2

kde W1 je koeficient délkové hmotnosti – je pouze informativní

Více informací k produktům

© 2024 LANA VAMBERK s.r.o.
Ochrana osobních údajů
Webové stránky vyrobila Webona